• Doplňujúce voľby do Rady školy

     •  

      Vážení rodičia,

       

       

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa

       

      15.07. 2019 o 16.30 hod. v telocvični  ZŠ Malá Ida.

       

       

      Dôvodom sú doplňujúce voľby do Rady školy pri ZŠ v Malej Ide za kategóriu zástupcovia rodičov. Volieb sa môže zúčastniť za každého žiaka/žiakov z jednej rodiny jeden rodič.

       

       

      Voľby sa uskutočnia v súlade so zákonom 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhláškou MŠ SR 291/2004 o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a štatútom Rady školy pri ZŠ Malá Ida .

      Zároveň  prosíme rodičov, ktorí by sa chceli uchádzať o zvolenie za člena rady školy, aby svoj záujem kandidovať nahlásili vedeniu školy do  15.07.2019  do 14:00 hod. na mailovu adresu mailto:zsmalaida@gmail.com.

       

       

       

                                                                                                  Mgr. Miroslava Murínová

                                                                                                             poverená RŠ