• Čokoládová tretra
     • Čokoládová tretra

     • Bežecké preteky pre deti do 11 rokov - jediný závod s finále na Zlatej tretre pod patronátom svetového rekordéra Jana Železného

      Naši žiaci na čokoládovej tretre - celoslovenské kolo