• Kontakty

   • Základná škola Malá Ida
   • riaditel.zsmida@gmail.com
   • 055/6970124
   • Školská 10 044 20 Malá Ida 04420 Malá Ida, Košice - okolie Slovakia