Kalendár udalostí

šk. rok 2018/2019

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA    

 

                                                        + KALENDÁR aj do mobilu

DECEMBER 2018

DECEMBER 2018
DÁTUM UDALOSŤ FOTO

 

   
   Červené stužky
5.12.  akcia PROEDUCO so žiakmi 8. a 9. ročníka  
5.12.  OK Basketbalu dievčat  
6.12.  mikulášske prekvapenie
   školské kolá OAJ, Pytagoriády, GEO, DEO  
     
 

 stolnotenisový turnaj deti a rodičov -

 FOTO minulý rok - pamätáte? - bolo fantasticky yeswink

 
14.12.  zážitkové vyučovanie Chémia v bežnom živote v KD v Malej Ide
16.12.  Vianočná akadémia pre obec   
20.12.  Noc v škole pre deviatakov  
21.12.  Vianočné večierky v triedach  
     
     
     
     
     
     
   5.11.2018 Počet návštev: 1887039  

 

 

1.12.2018 - Počet návštev: 1913285

 

NOVEMBER 2018

NOVEMBER 2018

 

DÁTUM UDALOSŤ FOTO

5. - 6.11.

 e-testovanie pre 5. ročník
8.11.  krajské kolo cezpoľného behu so žiakmi 5. ročníka
9.11.  IT Show Datacomp so žiakmi 7. ročníka
11.11.  Spajkyho pohár - Detská atletika
12. - 16. 11.  i-Bobor pre žiakov 3. a 5. ročníka + vybraní žiaci 6.,7., 8. a 9. roč.
15.11.  previerka vedomostí z MAT, SJL a ostatných predmetov KOMPARO 8 a 9  
14.11. o 13:45 hod  zasadnutie pedagogickej rady – hodnotenie výsledkov za I. štvrťrok, triedni
učitelia sa zamerajú na riešenie konkrétnych problémov prospechu, správania a školskej dochádzky, navrhnú opatrenia na odstránenie uvádzaných nedostatkov.
 

15.11.

(od 14:30 do 16:30)

Milí rodičia, pozývame Vás na TRIEDNY AKTÍV. Viac info v ŽK.

Hodnotenie výsledkov za I. štvrťrok, o závažných nedostatkoch v prospechu, správaní a školskej dochádzke informovať rodičov na triednych aktívoch ZRPŠ.

19.11. Obvodné kolo florbalu chlapcov aj dievčat podľa zaslaného rozpisu.
21.11.

celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018

z tohto dôvodu je žiakom 8. a 9. ročníka udelený deň voľna

 
21.11.

exkurziu pre žiakov 6. ročníka – Botanická záhrada

24.11. školský ples v spolupráci s Rodičovskou radou
28.11. okresné kolo Olympiády SJL  
28.11.  výstava z LEGO kociek - BRICKLANDIA
     
   5.11.2018 Počet návštev: 1887039  

 

 

 

OKTÓBER 2018

OKTÓBER 2018
DÁTUM UDALOSŤ FOTO

4.10.

  povinné testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka  

5.10.

  Deň úsmevu

7.10.
nedeľa
  MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU
8.10.  projekt z VLASTIVEDY

október

podľa počasia

  žiaci 1. a 2. ročníka  návšteva farmy v Grajciari v Haniske

 
12.10.  Dopravná výchova

15.10.

 Deň jabĺčka na 1.stupni
do 19.10.

 KRESLÍME, MAĽUJEME, TVORÍME

 výtvarné práce na tému: „Čo mám rád na svojich starých rodičoch“
a inštalovať výstavku v KD

15. - 19.10.

 Týždeň zdravej výživy

21.10.  kultúrny program - Mesiac úcty k starším  
22. - 26. 10.  týždeň zberu papiera a PET vrchnákov

do konca

mesiaca

 návrhy loga na Červené stužky formát A5 alebo A6 - práce odovzdajte na VYV, VYU

29.11.  DEŇ VOĽNA  
30.10.  sviatok  
31.10. až 2.11.  jesenné prázdniny - vyučovanie začína 5.11.  
   1.10.2018 - Počet návštev: 1853186            29.10.2018- Počet návštev: 1882838  

 

SEPTEMBER 2018

SEPTEMBER 2018
DÁTUM UDALOSŤ FOTO

3.9.
pondelok

 Slávnostné otvorenie šk.roku 2018/2019

Kedy? - 3.9.2018 o 7.45 hod. v triedach školy

Prvácke triedy sa nachádzajú v 3. pavilóne, zoznam žiakov nájdete pri vstupe do tried. Noví žiaci 5. ročníka nájdu svoje triedy na poschodí v 2. pavilóne. Predpokladané ukončenie prvého školského dňa je o 11.00 hod.  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 4.9.2018.

 

 

 
     
20.9.
štvrtok
Plenárne zasadnutie združenia rodičov o 16:00 hod.(v jednotlivých triedach) a novej rodičovskej rady o 17:00 hod. (v zborovni)  
     
  BIELA PASTELKA - zbierka pre nevidiacich a slabozrakých
     

24.9.
pondelok

26.9. -  Európsky deň jazykov

...na hodinách

 

     

pozor zmena

20.9.

27.9.
štvrtok

OČaK - II.stupeň - 4. a 5.vyuč.hodina  

pozor zmena

21.9.

28.9.
piatok

OČaK - II.stupeň

FOTO bude dopĺňané priebežne - 5taci,

6taci laugh

7maci wink , 8maci, 9taci

28.9.
piatok

 Európska Noc Výskumníkov  

 

  počet návštev: 1. september = 1824725  

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Email školy: zsmalaida@gmail.com
Telefón: _____________________________________

dôležité t.č.:
_____________________________________
Pani riaditeľka: (RŠ): RNDr. Katarína Vojkovská
mail: zsmalaida@gmail.com
pevná linka: 055/6970124
mobil: 0915905046
_____________________________________
Pani zástupkyňa: (ZRŠ): Mgr. Štefánia Kudlíková
mobil: 0911938727
_____________________________________
vedúca ŠJ / hospodárka: pevná linka: 055/6970245
mobil: 0911938744
_____________________________________
_____________________________________
Adresa školy: ZŠ Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida
_____________________________________
_____________________________________

Email na správcu obsahu: zsmalaida@gmail.com
Email na webmastera: katarina.brinzikova@gmail.com

Utorok 11. 12. 2018

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím