• Šaliansky Maťko

    • 22. februára 2018

     sa v Košiciach uskutočnilo  krajské kolo

     postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 

      25. ročník   Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  J. C. Hronského. 

      

     Na základe výsledkov z okresného kola sa doň prebojovali aj dve žiačky našej školy:

     Terezka Kolesárová zo IV.B a Tamarka Daduľáková zo VI. ročníka.

     Skúsená recitátorka, Tamarka Daduľáková, natoľko zaujala porotu,

      že jej udelili

     1.    miesto a postup do celoslovenského kola.

      

      

      

     To sa uskutočnilo 23. marca 2018 v meste zrodu tejto súťaže – v Šali.

     Jubilejný 25. ročník

     sa niesol v slávnostnom duchu a poctilo ho svojou

     účasťou mnoho významných osobností, napríklad

     ex prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič.

      

     Vysoko fundovaná bola aj odborná porota, ktorá mala neľahkú úlohu - vybrať troch najlepších z najlepších v každej z troch kategórii.

     Predsedníčkou I. kategórie bola pani Jaroslava Čajková, pracovníčka Národného osvetového centra v Bratislave, ktorá už roky organizuje celoslovenské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

       Predsedníčkou II. kategórie bola známa herečka, pedagogička a recitátorka pani Ida Rapačiová.

     Predsedom III. kategórie bol herec, scenárista, režisér,  vysokoškolský pedagóg a známy majster umeleckého prednesu pán Juraj Sarvaš.

     Tamarka Daduľáková vzorne reprezentovala našu školu na tejto náročnej súťaži. I keď nezískala niektoré z víťazných miest, vyslúžila si veľkú pochvalu od predsedu poroty, pána Juraja Sarvaša, za krásny umelecký prednes a povzbudenie do ďalšej práce s umeleckým slovom.

      

     Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu a držíme palce do budúcnosti.

      

            

     6. februára 2018

      zorganizovala naša škola,

       z poverenia Okresného úradu Košice -Odboru školstva,

     okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti  ZŠ Košice – okolie

      25. ročník   Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  J. C. Hronského. 

      

     Milovníci umeleckého slova a povestí

     sa zišli v KSC Átrium klub, Zuzkin park 4 v Košiciach,

     aby predviedli svoje recitačné umenie.

     Súťaže sa zúčastnilo 44 recitátorov z 19 škôl okresu.

     V podaní mladých recitátorov odzneli vážne i veselé a vtipné texty.

     Porota to nemala ľahké.

      Niektoré miesta musela „zdvojiť“.

     (viď. výsledková listina)

      

     ***

      

     Víťaz z každej kategórie postupuje do krajského kola,

     ktoré sa uskutoční 22.02. 2018

     v KSC Átrium klub, Zuzkin park 4 v Košiciach.

      

      

     Držíme im palce!!!

      

      

      

      

      

      

     25. Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  J. C. Hronského 2018

     okresné kolo postupovej súťaže

     v prednese slovenskej povesti ZŠ Košice - okolie

     6.február 2018,

      KSC Átrium klub, Zuzkin park 4, Košice

      

     Výsledková listina  

      

      

     Kategória I.

      

     P.č.

     Meno recitátora

     Autor textu

     Názov textu

     Škola

     1.

     Damian Szilvássy,

     postup do krajského kola 

     Jozef Cíger Hronský

     Kremnické tekvice

      

     ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou

     2.

     Cynthia Kukuricásová

     Anton Marec

     Zlato pod Kriváňom

     ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou

     2.

     Vladimír Vizner

     Jana Barillová

     Povesť o pastierikovi

     ZŠ Čaňa

     3.

     Oľga Gajdošová

     Anton Marec

     Kačacie pleso

     ZŠ Družstevná pri Hornáde

     ČU*

     Tadeáš Zlacký

     Renáta Matúšková

     Zakliata panna na Branči 

     ZŠ Budimír

     ČU

     Ráchel Kandráčová

     --

     Izrin soľný hrad

     ZŠ Slanec

      

      

     Odborná porota pre I. kategóriu:

     predsedníčka odbornej poroty: Mgr. Lucia Mačingová ,

     členky odbornej poroty: Mgr. Kamila Bakšiová , Mgr. Eva Žegleňová

      

     Kategória II.

      

     P.č.

     Meno recitátora

     Autor textu

     Názov textu

     Škola

     1.

     Terézia Kolesárová,

     postup do krajského kola 

     Jozef Melicher,

     Jozef Trubíni

     Hnačková bitka na dolnom Požitaví

      

     ZŠ Malá Ida

     2.

     Melánia Mičáková

     Ondrej Sliacky

     Povesť o trenčianskom vodníkovi

     ZŠ Družstevná pri Hornáde

     2.

     Jakub Gazdag

     Štefan Moravčk

     Dža more, dža!

     ZŠ Valaliky

     3.

     Adam Lukács

      

     Jozef Hindický

      

     Ako radní páni lavicu natiahli

     ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

     3.

     Alex Hvizdoš

      

     Anton Marec

     Čarovné bylinky

     ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou

     ČU

     Michaela Kováčová

     Jozef Tatár

      

     Ako za zlosťou ľútosť chodila

     ZŠ Slanec

      

     *ČU – čestné uznanie

     Odborná porota pre II. kategóriu:

     predsedníčka odbornej poroty: PhDr. Miroslava Lauffová

     členky odbornej poroty:  Mgr. Alžbeta Ličková, PhDr. Darina  Čulková, PhDr. Helena Gajdošová

      

      

     Kategória III.

      

     P.č.

     Meno recitátora

     Autor textu

     Názov textu

     Škola

     1.

     Tamara Daduľáková,

     postup do krajského kola 

     Miroslav Huska

     Beliansky vodnár

     ZŠ Malá Ida

     2.

     Petra Hirková

     Jozef Melicher,

     Jozef Trubíni

     Bravčovinkou proti Turkom

     ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

     3.

     Daniel Vangor

     Zuzana Kuglerová

     Potrestaný pokladník

     Bidovce

     3.

     Samuel Juhász

     Anton Habovštiak

     Mišo, pucovský richtár

     ZŠ s MŠ Čečejovce

     ČU

     Petra Durbáková

     Jozef Tatár

     Ako sa Čremošnianka posmechu dočkala

     ZŠ Kysak

      

     ČU

     Leonard Ďuraško

     Jozef Melicher

     Bojazlivý paholok a smelý gazda

     ZŠ Kecerovce

      

     Odborná porota pre III. kategóriu:

     predsedníčka odbornej poroty: Mgr. Mária Šuflitová

     členky odbornej poroty:  Mgr. Anna Rutrichová, PhDr. Iveta Klajberová, Mgr. Eva Petrášová,

      

      

      

     RNDr. Katarína Vojkovská, v.r.

                                                                                                                   riaditeľka ZŠ Malá Ida

                                                                                                                      organizátor súťaže

      

      

      

     foto z akcie