Otvorenie šk.r. 2018/2019 OČaK - september NOC VÝSKUMNÍKOV Deň úsmevu Týždeň zdravej výživy a Deň jabĺčka Zber papiera a PET vrchnákov Európsky deň jazykov Dopravná výchova Medzinárodný Maratón Mieru Školský ples 2018 Dopravná značka - Zákaz vjazdu eTestovanie Detská atletika IT SHOW iBobor Bricklandia Botanická záhrada - Včelárstvo ADVENTNÝ KALENDÁR MIKULÁŠ  Podpora inkluzívneho vzdelávania  Chemická show Vianočné posedenia

2018/2019 Akcie-FOTO

 Podpora inkluzívneho vzdelávania 

 Informácia pre rodičovskú verejnosť o spôsobe realizácie projektu

 Podpora inkluzívneho vzdelávania 

na našej základnej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT: Podpora inkluzívneho vzdelávania

 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní alebo zdravotných problémov.

 

Inkluzívny tím:

  • asistent učiteľa: Mgr. Katarína Kolesárová

Mgr. Daniela Kožejová

  • špeciálny pedagóg: Mgr. Ivana Halčinová
  • psychológ: Mgr. Miriama Jakubovská

 

Aktivity asistentov sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér.

 

Psychológ vykonáva konzultačno-poradenskú činnosť pri vzdelávacích a osobnostných ťažkostiach žiakov, rodičov a učiteľov. Napomáha riešeniu porúch žiakov v správaní, riešeniu problémov spojených so stresom, psychickej záťaže žiakov. Poskytuje poradenstvo, rady a konzultácie zákonným zástupcom žiaka.

Špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia  a ich  rodičom.

 

Milí rodičia, v procese efektívnej pomoci Vášmu dieťaťu pri vzdelávacích a osobných problémoch máte popredné miesto. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické alebo špeciálno-pedagogické poradenstvo nás neváhajte kontaktovať.  

 

Tel. kontakt: 055/6970124 

 

E- mail:   psychológ: miriamajakubovska@gmail.com

               špeciálny pedagóg: ivacincin@gmail.com

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Email školy: zsmalaida@gmail.com
Telefón: _____________________________________

dôležité t.č.:
_____________________________________
Pani riaditeľka: (RŠ): RNDr. Katarína Vojkovská
mail: zsmalaida@gmail.com
pevná linka: 055/6970124
mobil: 0915905046
_____________________________________
Pani zástupkyňa: (ZRŠ): Mgr. Štefánia Kudlíková
mobil: 0911938727
_____________________________________
vedúca ŠJ / hospodárka: pevná linka: 055/6970245
mobil: 0911938744
_____________________________________
_____________________________________
Adresa školy: ZŠ Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida
_____________________________________
_____________________________________

Email na správcu obsahu: zsmalaida@gmail.com
Email na webmastera: katarina.brinzikova@gmail.com

Streda 16. 1. 2019

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím