Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina hrou ANH
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PSP
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Rozvoj kalkulických schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SVY
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova ZMV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Email školy: zsmalaida@gmail.com
Telefón: _____________________________________

dôležité t.č.:
_____________________________________
Pani riaditeľka: (RŠ): RNDr. Katarína Vojkovská
mail: zsmalaida@gmail.com
pevná linka: 055/6970124
mobil: 0915905046
_____________________________________
Pani zástupkyňa: (ZRŠ): Mgr. Štefánia Kudlíková
mobil: 0911938727
_____________________________________
vedúca ŠJ / hospodárka: pevná linka: 055/6970245
mobil: 0911938744
_____________________________________
_____________________________________
Adresa školy: ZŠ Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida
_____________________________________
_____________________________________

Email na správcu obsahu: zsmalaida@gmail.com
Email na webmastera: katarina.brinzikova@gmail.com

Utorok 11. 12. 2018

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím