• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Krajské kolo

    • Jakub Mudry

    • 2. miesto
    • Baltie · Krajské kolo · 2018/2019
    • kategória B (J.M.), kategória C (A.P.)
    • Alex Petráš

    • 3. miesto
    • Baltie · Krajské kolo · 2018/2019
    • kategória B (J.M.), kategória C (A.P.)
  • Okresné kolo

    • Simona Bernátová

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Erik Seman

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Miroslava Sviatková

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
  • Školské kolo

    • Alex Petráš

    • 1. miesto
    • Baltie · Školské kolo · 2018/2019
    • Jakub Mudry

    • 2. miesto
    • Baltie · Školské kolo · 2018/2019
    • Dominik Mráz

    • 3. miesto
    • Baltie · Školské kolo · 2018/2019
  • 2017/2018

  • Celoštátne kolo

    • Tamara Daduľáková

    • 3. miesto
    • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • https://zsmida.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=13
    • Liliana Kočišová

    • 2. miesto
    • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • https://zsmida.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=13
  • Krajské kolo

    • Tamara Daduľáková

    • 1. miesto
    • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Krajské kolo · 2017/2018
    • Liliana Kočišová

    • 1. miesto
    • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Krajské kolo · 2017/2018
    • Simona Bernátová

    • 2. miesto
    • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas · Krajské kolo · 2017/2018