• Vnútorný režim

    •       VNÚTORNÝ REŽIM       

     Hodina Od - do Prestávka Poznámka
     1. 7.45 8.30 8.30 8.40  
     2. 8.40 9.25 9.25 9.35  
     3. 9.35 10.20 10.20 10.40 veľká prestávka
     4. 10.40 11.25 11.25 11.35  
     5. 11.35 12.20 12.20 12.30  
     6. 12.30 13.15     koniec dopoludňajšieho vyučovania
           13.15 14.00 prestávka medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním
     7. 14.00 14.40 14.40 14.50  
     8. 14.50 15.30     koniec vyučovania

      

     Poznámky :

     • v prvom až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín
     • v piatom až deviatom ročníku v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín
     • žiaci piateho a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni najviac sedem vyučov. hodín
     • žiaci siedmeho až deviateho roč. môžu mať v jednom dni najviac osem vyučov. hodín
     • začiatok pedagogického dozoru v pavilónoch je o 7,30 hod. a končí odchodom žiakov z pavilónu, respektíve príchodom upratovačky do pavilónu
     • začiatok pedagogického dozoru v školskej jedálni je ihneď po ukončení 4., 5. alebo 6. vyučovacej hodiny a končí odchodom žiakov zo školskej jedálne